Om agoshi

Upptäck agoshi - din ultimata partner för framgång!

framgång bygger på tre hörnpelare!

resultat: Vårt leveranssätt kräver att vi noggrant sätter ihop våra team, att är vi väldigt noga med att gruppen består av mycket fokuserade individer med siktet inställt på högt satta mål och vill och kan levererar utmärkta resultat.

mångfald: Vi skapar dynamiska team där kompetenser, beteenden och roller kompletterar varandra, vilket banar väg för en kraftfull och inkluderande arbetskultur.

nytänkande: Att utmana normer, våga tänka annorlunda och på så sätt hitta lösningar på gamla eller nya utmaningar – det är något vi välkomnar. Vår vilja att tillhöra och tillföra skapar nya vägar. 

Tillsammans anpassar vi oss kontinuerligt för att vara i linje med våra kunders och medarbetares behov. Välkommen till agoshi – utforska våra tjänster och expertisområden!

a House Of Android

House Of Android: Världsklass inom Androidutveckling! Vi erbjuder expertlösningar för Android, enterprise-appar och mer, med en unik förståelse för arkitektur, säkerhet och hanterbarhet. Vi arbetar iterativt och fokuserar på allt från krav och design till testning, optimering och skalbarhet. Vi är stolta över att vara ledande inom Androidutveckling och levererar lösningar för branscher som Automotive, MedTech, fastigheter och IoT. Anlita oss som expertkonsulter eller låt oss sköta hela projektet internt. Välkommen till A-landslaget – A som i Android och A som i Agoshi!

För mer information om hur vi kan hjälpa er kontakta Claes Arkhult, +46 701 80 71 11 eller Mail: Kontakta Claes

K-Force ™

K-Force – Leder, stödjer och utbildar företag och organisationer i en exponerad och föränderlig värld.

Genom våra K-Force Team får du tillgång till rätt expertkompetenser inom cybersäkerhet. Ex. Informationssäkerhet, mjukvaruutveckling, infrastrukturellsäkerhet och säkra kommunikationer. För att kunna leverera skräddarsydda Team som skall leverera proaktiva insatser, sätts de ihop tillsammans med våra partners, allt utefter vilka behov ni har nu och vad ni kommer behöva framöver. 

För mer information om hur vi kan hjälpa er kontakta Claes Arkhult, +46 701 80 71 11 eller Mail: Kontakta Claes

Digital transformation och tekniklösningar

Genom effektiva processer, digital teknik förbättrar och utvecklar vi våra kunders verksamheter med stöd från våra konsulter inom ledning och systemutveckling. Idag levererar vi tjänster inom flertalet områden.

Tjänstedesign –Kunddriven affärsutveckling som ser till helheten, för att skapa användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster.

Förändringsledning – Vi hjälper er uppnå effektmålen och de tänkta nyttorna.

Projektledning – Vi hjälper er säkerställa att ni når projektmålen. 

QA – Våra specialister hjälper er inom kvalitetssäkring, test- och releasehantering.

IoT– Utveckling av lösningar och tjänster för att ansluta och utbyta data med andra enheter och system över internet.

Webbutveckling – Appar för Android och iOs sant webb, skräddarsydda lösningar efter era unika behov och önskemål. 

Systemutveckling med tekniker inom Java, .net, c/c++, Kotlin