Om agoshi

Historien bakom agoshi!

agoshi´s tanke bygger på tre hörnpelare!

resultat: Vårt leveranssätt kräver att vi noggrant sätter ihop våra team, att är vi väldigt noga med att gruppen består av mycket fokuserade individer med siktet inställt på högt satta mål och vill och kan levererar utmärkta resultat.

mångfald: Vi vet att genom att mixa personer som kompletterar varandra baserad på kompetens, beteende och individens roll i gruppen så skapas de bästa förutsättningarna för att bygga en stark arbetsplatskultur.

nytänkande: Att utmana normer, våga tänka annorlunda och på så sätt hitta lösningar på gamla eller nya utmaningar – det är något vi välkomnar. Vår vilja att tillhöra och tillföra skapar nya vägar. 

Erfarenhet visar på att behov förändras över tid  vilket innebär att vi tillsammans utvärderar vår leverans för att vara i fas med vår uppdragsgivare och möta våra kollegors kompetensbehov.

Vi på agoshi hälsar dig välkommen! läs gärna mer om vilka områden vi verkar inom.

a House Of Android

När du letar efter Androidutveckling i Världsklass!

Vi är experter på lösningar inom android, enterprise appar mm vilket kräver en helt annan förståelse för arkitektur, säkerhet och förvaltningsbarhet än traditionell utveckling. Arbetet sker iterativt under hela utvecklingsprocessen. 

Tänket genomsyrar hela projektet från krav, Ux och design till test, optimering och skalbarhet. Idag levererar vi inom Automotive, MedTech, real estate och IoT. Ja användningsområdena blir fler allteftersom våra kunder inser kraften i Androidstacken. Vi har på Agoshi valt att ta Android till nästa nivå och vågar påstå att vi skall vara bäst. Du kan välja att anlita oss som expertkonsulter eller att vi tar hand om hela projektet internt hos oss.

Vi kallar det A-landslaget – A som i Android och A som i Agoshi. För mer information om hur vi kan hjälpa er kontakta Claes Arkhult, +46 701 80 71 11 eller Mail: Kontakta Claes

K-Force ™

K-Force – Leder, stödjer och utbildar företag och organisationer i en exponerad och föränderlig värld.

Genom våra K-Force Team får du tillgång till rätt expertkompetenser inom cybersäkerhet. Ex. Informationssäkerhet, mjukvaruutveckling, infrastrukturellsäkerhet och säkra kommunikationer.

För att kunna leverera skräddarsydda Team som skall leverera proaktiva insatser, sätts de ihop tillsammans med våra partners, allt utefter vilka behov ni har nu och vad ni kommer behöva framöver. För mer information om hur vi kan hjälpa er kontakta Claes Arkhult, +46 701 80 71 11 eller Mail: Kontakta Claes

Digitalisering

Genom effektiva processer, digital teknik förbättrar och utvecklar vi våra kunders verksamheter med stöd från våra konsulter inom ledning och systemutveckling. Idag levererar vi tjänster inom flertalet områden.

Tjänstedesign –Kunddriven affärsutveckling som ser till helheten, för att skapa användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster.

Förändringsledning – Vi hjälper er uppnå effektmålen och de tänkta nyttorna.

Projektledning – Vi hjälper er säkerställa att ni når projektmålen. 

QA – Våra specialister hjälper er inom kvalitetssäkring, test- och releasehantering.

IoT– Utveckling av lösningar och tjänster för att ansluta och utbyta data med andra enheter och system över internet.

Webbutveckling – Appar för Android och iOs sant webb, skräddarsydda lösningar efter era unika behov och önskemål. 

Systemutveckling med tekniker inom Java, .net, c/c++, Kotlin