Allt från Automotive till MedTech

Vi har en unik bredd av specialister inom allt från DevOps, cybersecurity, systemutveckling till tjänstedesign. Vi erbjuder konsulter eller skräddarsydda team som sätts ihop helt utifrån era behov. 

Optimerad programvaruleverans – Våra specialiserade DevOps Team hjälper er att skapa sömlösa utvecklings- och driftsprocesser för att både accelerera och effektivisera er programvaruleverans. Med hjälp av moderna automatiseringsmetoder och verktyg minimerar vi risken för mänskliga fel samtidigt som vi snabbt och tillförlitliga kan leverera programvaruförändringar och nya funktioner.

 • Moderna automatiseringsverktyg
 • Automatiserad testning
 • Konfigurationshantering
 • Implementering av kontinuerlig integration och leverans (CI/CD)
 • Minimerad risk för mänskliga fel
 • Snabb och pålitlig leverans av programvaruförändringar och nya funktioner

House of Android – Expertlösningar för Androidutveckling, enterprise-appar och mer, med en unik förståelse för arkitektur, säkerhet och hanterbarhet. Vi arbetar iterativt och sköter allt från krav och design till testning, optimering och skalbarhet. Vi är stolta över att vara ledande inom Androidutveckling och levererar lösningar för branscher som Automotive, MedTech, fastigheter och IoT.  Anlita oss som expertkonsulter eller låt oss sköta hela projektet internt.

 • Inspiration och workshops
 • Rådgivning och strategi
 • Förstudier
 • Modellutveckling
 • Implementation
 • Integration

Din partner inom cybersäkerhet – I en exponerad och föränderlig värld är behovet av fungerande cybersäkerhet viktigare än någonsin. Våra skräddarsydda K-Force™ Team leder, stödjer och utbildar företag och organisationer för att fram proaktiva lösningar utifrån varje kunds behov. För att säkerställa rätt expertkompetens har vi expertkonsulter och partners  inom informationssäkerhet, mjukvaruutveckling, infrastrukturellsäkerhet till säkra kommunikationer.

 • Workshops och utbildning 
 • Rådgivning och strategi
 • Förstudier
 • Implementation och integration
 • Proaktiva insatser
 • Skräddarsydda Team

Er partner på er digitala resa – Genom effektiva processer och digital teknik förbättrar och utvecklar vi våra kunders verksamheter med stöd från våra expertkonsulter inom ledning och systemutveckling. I digitaliseringens ständigt föränderliga landskap behöver moderna organisationer alltid ligga ett steg för. Idag levererar vi därför tjänster inom ett flertal olika områden så att vi kan skräddarsy upplägget helt utifrån just era behov.

 • Tjänstedesign och affärsutveckling 
 • Förändringsledning 
 • Projektledning 
 • QA kvalitetssäkring, test- och releasehantering
 • IoT 
 • App- och webbutveckling
 • Systemutveckling Java, .net, c/c++, Kotlin

Vi levererar

Vårt arbetssätt är grundat på tre starka principer: resultat, nytänkande och mångfald. Resultatet är det som driver oss, nytänkandet är vår nyckel till att lösa komplexa problem, och mångfalden vår styrka. Tillsammans skapar de en framgångsrik arbetsmetod som producerar mätbara resultat, innovativa lösningar och skapar nya möjligheter. 

Resultat

Resultat är grunden för allt vi gör. När ni anlitar oss sätter vi därför noggrant ihop team bestående av individer som både vill och kan göra skillnad.

Nytänkande

Att utmana, våga tänka annorlunda och på så sätt hitta lösningar på gamla eller nya utmaningar– det det är något vi tror krävs för att driva innovation. 

Mångfald

Vi levererar dynamiska team där olika kompetenser och roller kompletterar varandra – något som inte bara driver innovation utan även engagemang.

Uper Group

Som en del av Uper Group har vi tillgång till en unik bredd av kompetens inom allt som rör IT och teknik. Tillsammans med våra systerbolag erbjuder vi allt från talangrekrytering, utbildningar till konsulter inom SQL, mjukvaruutveckling, cybersäkerhet, ledarskap och digitalisering. Oavsett era utmaningar så kan vi ta fram helhetstäckande lösningar så att ni kan fortsätta att växa.